2011-11-05

I Międzynarodowy Barbórkowy Turniej Koszykówki Chłopców