2012-12-05

Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym