2016-09-19

Sprostowanie dot. turnieju im. R. Wysockiego