2017-09-19

Informacja odnośnie potwierdzenia udziału w konferencji licencyjnej